To search type and hit enter
in giấy tiêu đề thư

Ý tưởng in giấy tiêu đề thư thông minh

04/01/2017   /    IN PHONG BI   /    Comments Off on Ý tưởng in giấy tiêu đề thư thông minh

Ý TƯỞNG IN GIẤY TIÊU ĐỀ THƯ THÔNG MINH

Tôi đã thử một vài ý tưởng để tạo một giấy tiêu đề thư như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ hơn. Hãy đối mặt với nó, in giấy tiêu đề thư là lỗi thời. Poster, tờ rơi, danh thiếp, và các tài liệu tiếp thị khác thường được đẩy mạnh hơn thông qua công nghệ hiện đại, trong khi in giấy tiêu đề thư vẫn còn nguyên, nằm ngoài các xu hướng thiết kế in ấn. Nếu bạn muốn tạo ấn tượng hơn với khách hàng của mình, đó chính là lúc xem xét tới in giấy tiêu đề thư một cách thông minh.

in giấy tiêu đề thư
Giấy tiêu đề thư thông minh được in ra dành cho tương tác khách hàng. Hãy xem xét một bức thư bán hàng. Thư của công ty bạn đưa ra một lời đề nghị đặc biệt, đưa ra lợi ích hay một lời kêu gọi hành động – thường là một số điện thoại và/hoặc URL của trang web. Nhưng sẽ thế nào nếu như giấy tiêu đề thư của bạn có mã QR code để có thể được quét bằng điện thoại thông minh? Mã QR code có thể đưa khách hàng trực tiếp tới trang “mua ngay” của bạn.
Hoặc nếu giấy tiêu đề thư có mã AR code, loại mã mà chỉ bằng 1 lần quét, sẽ xuất hiện một video quảng cáo cung cấp chi tiết hơn và có chiều sâu về các dịch vụ bán hàng. Sẽ thế nào nếu khách hàng có thể dùng smartphone của mình lên giấy tiêu đề thư và nhận được thêm thông tin về bất kỳ chủ đề nào chỉ với một cái chạm nhẹ.

in giấy tiêu đề thư
Vấn đề là, có hàng trăm cách để bạn có thể kết hợp công nghệ điện thoại thông minh và thu hút khách hàng, hãy đưa toàn bộ câu chuyện của bạn, thương hiệu công ty, và thúc đẩy mua hàng ngay lập tức. Bây giờ là thời gian để xem xét in giấy tiêu đề thư thông minh, vì gần như không có đối thủ cạnh tranh nào của bạn làm như vậy cả. Là người đầu tiên in giấy tiêu đề thư thông minh sẽ tạo cho bạn một lợi thế cạnh tranh ngay hiện tại và trong cả tương lai.
Nếu bạn muốn trở nên thật sáng tạo và nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh trong việc gửi thư bán hàng trực tiếp, thì đây là lúc nghĩ lại về giấy tiêu đề thư. Chúng sẽ trở thành công cụ, bạn sẽ thấy sự “thông minh” hơn của chúng sau khi nhìn vào tỷ lệ phản hồi doanh thu cao hơn.

Facebook Comments