To search type and hit enter
bảng giá in phong bì

Thiết kế và in ấn phong bì cá nhân hóa

13/05/2016   /    IN PHONG BI   /    Comments Off on Thiết kế và in ấn phong bì cá nhân hóa

Khai thác tối đa khả năng in ấn và thiết kế các dịch vụ của chúng tôi cho tùy chọn in phong bì, thẻ, giấy mời và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tạo ra thiết kế riêng của bạn hoặc sử dụng một trong các mẫu thiết kế của chúng tôi, tải lên tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn, hoặc tái sử dụng một thiết kế từ đơn đặt hàng trước

Tìm hiểu về khả năng chúng tôi dễ dàng thiết kế và in ấn đến thế

Khai thác tối đa khả năng in ấn và thiết kế các dịch vụ của chúng tôi cho tùy chọn in phong bì, thẻ, giấy mời và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tạo ra thiết kế riêng của bạn hoặc sử dụng một trong các mẫu thiết kế của chúng tôi, tải lên tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn, hoặc tái sử dụng một thiết kế từ đơn đặt hàng trước

Cung cấp Dịch vụ in ấn độc đáo

 

Người nhận riêng biệt

Nếu rắc rối trong việc giải quyết in tên riêng người nhận lên các phong bì riêng của bạn! Chọn người nhận địa chỉ vào file excel, tạo và lưu danh sách địa chỉ của bạn với mẫu địa chỉ dễ sử dụng của chúng tôi hoặc nhập danh sách của bạn từng dòng. Bạn sẽ có thể xem trước mỗi địa chỉ! Bạn có thể sửa font chữ, kích thước, khoảng cách, vị trí, màu sắc và nhiều hơn nữa với các công cụ thiết kế trực tuyến.

thiết kế và in ấn thiết kế và in ấn

thiết kế và in ấnthiết kế và in ấn

In phòng bì 1 màu đơn sắc

In đơn sắc có nghĩa là thiết kế của bạn chỉ chứa một màu mực. Ví dụ , nếu bạn in thiết kế toàn màu đen , có nghĩa là thiết kế là 1 màu in ấn . thiết kế màu xám quy mô , trong đó có chứa một loạt các màu xám , cũng được coi là một màu in pha

In 2 màu

Hai màu in ấn có nghĩa là thiết kế của bạn có hai màu mực khác nhau. Ví dụ , nếu thiết kế in của bạn chỉ chứa màu xanh hải quân và vàng thì có nghĩa là nó là hai màu in ấn

In đầy đủ màu

Tất cả các thiết kế in ấn với hơn hai màu sắc đòi hỏi một quá trình được gọi là in full màu, mà còn được gọi là CMYK . CMYK là viết tắt của Cyan , Magenta , Yellow và Key (phương tiện chính màu đen) . Bốn màu mực có thể được kết hợp để in một số lượng không giới hạn của màu sắc. Nếu thiết kế của bạn có nhiều hơn hai màu sắc, đó là đầy đủ màu in ấn

Thời gian sản xuất

Tiêu chuẩn sản xuất – 5-7 ngày làm việc
Sản xuất khẩn cấp – 2 ngày làm việc

Facebook Comments