To search type and hit enter

Tag: in giấy tiêu đề thư

in giấy tiêu đề thư

Ý tưởng in giấy tiêu đề thư thông minh

04/01/2017   /    IN PHONG BI   /    Comments Off on Ý tưởng in giấy tiêu đề thư thông minh

Ý TƯỞNG IN GIẤY TIÊU ĐỀ THƯ THÔNG MINH

Tôi đã thử một vài ý tưởng để tạo một giấy tiêu đề thư như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ hơn. Hãy đối mặt với nó, in giấy tiêu đề thư là lỗi thời. Poster, tờ rơi, danh thiếp, và các tài liệu tiếp thị khác thường được đẩy mạnh hơn thông qua công nghệ hiện đại, trong khi in giấy tiêu đề thư vẫn còn nguyên, nằm ngoài các xu hướng thiết kế in ấn. continue reading