To search type and hit enter
nhãn dán niêm phong phong bì

Lợi ích từ nhãn dán niêm phong phong bì

27/12/2016   /    Thiết kế và in ấn   /    Comments Off on Lợi ích từ nhãn dán niêm phong phong bì

LỢI ÍCH TỪ NHÃN DÁN NIÊM PHONG PHONG BÌ TÙY CHỈNH

 
Bạn đã in nhãn dán niêm phong phong bì tùy chỉnh cho bức thư chào hàng hay thiệp chúc mừng tiếp theo chưa? Các công ty in phong bì biết được những lợi ích to lớn mà những miếng nhãn dán nhỏ bé này mang lại, và nếu bạn đang không sử dụng chúng, bạn đã bỏ lỡ đi những lợi ích tuyệt vời ấy.
Dưới đây liệt kê lợi ích của nhãn dán niêm phong phong bì tùy chỉnh, bạn nên xem xét chúng trong việc xây dựng thương hiệu và tiếp thị.

nhãn dán niêm phong phong bì

1. Xây dựng thương hiệu mạnh mẽ
Nhãn dán niêm phong phong bì tùy chỉnh được thiết kế với logo của công ty, màu sắc, hoặc những dấu hiệu khác cho thấy thương hiệu tổng thể của công ty. Khi thông tin liên lạc được thể hiện trên nhãn niêm phong, bạn đang ngầm tuyên bố về thương hiệu của công ty và sẽ gây được sự chú ý của người nhận, đó chính là khách hàng mục tiêu.

 

2. Thúc đẩy mở thư
Nhãn dán niêm phong phong bì tùy chỉnh có thể tăng tỉ lệ mở thư bởi hấp dẫn khách hàng tìm ra nhưng gì bên trong phong bì thư. Ví dụ, một công ty bảo hiểm có thể in nhãn niêm phong với lời mời gọi làm thế nào để tiết kiệm bảo hiểm xe hơi in trên đó. Tất cả những gì khách hàng phải làm là mở phong bì. Bạn cũng có thể in thông tin về chương trình khuyến mãi trên nhãn dán niêm phong phong bì, việc này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng và thúc đẩy họ mở ra ngay khi họ nhìn thấy nó trong hộp thư của họ.

nhãn dán niêm phong phong bì

3. Niêm phong một cách dễ dàng
Cuối cùng, nhãn dán niêm phong phong bì khiến cho việc niêm phong phong bì trở nên vô cùng dễ dàng. Không cần phải liếm, cũng không cần phải dán nhiều – bạn chỉ cần đóng phong bì lại, và dán nhãn niêm phong lên trên. Điều này giúp cho nhãn niêm phong trở nên hoàn hảo cho việc gửi rất nhiều thư bán hàng hoặc thiệp chúc mừng tại cùng một thời điểm, đặc biệt là nếu bạn đang dành thời gian để cá nhân hóa thông tin liên lạc của bạn cho khách hàng tốt nhất.

 

Bạn có muốn in nhãn dán niêm phong phong bì tùy chỉnh? Tại sao có và tại sao không? Hãy chia sẻ cho chúng tôi ý kiến quan điểm của bạn nhé!

Facebook Comments