To search type and hit enter

Posts Under: Thiết kế và in ấn

Ý tưởng sáng tạo cho mẫu phong bì thư đẹp

25/06/2016   /    IN PHONG BI , Thiết kế và in ấn   /    Comments Off on Ý tưởng sáng tạo cho mẫu phong bì thư đẹp

Giao tiếp là điều tối quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ với khách hang, và những chiếc phong bì chính là công cụ chuyển giao hữu hiệu nhất cho hầu hết các bức thư chào hàng hay các tài liệu khác. Vai trò của Phong bì thư ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh và nhất quán.

continue reading