To search type and hit enter

BẢNG GIÁ


BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ TẠI HÀ NỘI 2016  Kích thước: 25x34cm,
  Bế gấp thành phẩm, băng dính nắp phong bì thành phẩm

  LOẠI GIẤY

  SỐ LƯỢNG
  /MẪU
  ĐƠN GIÁ/sản phẩm
  In 1 màu In 2 màu In 3 màu

  In 4 màu

  Giấy OF 120

  1000 1,422 1,679 1,936 2,192
  2000 1,243 1,379 1,513 1,648
  3000 1,188 1,287 1,386 1,485
  5000 1,569 1,214 1,284 1,355

  Giấy OF 140

  1000 1,569 1,862 2,083 2,339
  2000 1,381 1,516 1,651 1,786
  3000 1,322 1,421 1,520 1,619
  5000 1,276 1,346 1,416 1,486

  Giấy OF 200

  1000 2,030 2,287 2,543 2,800
  2000 1,812 1,947 2,082 2,217
  3000 1,743 1,842 1,941 2,040
  5000 1,688 1,759 1,829 1,899

   Kích thước: 17x23cm,
   Bế gấp thành phẩm, băng dính nắp phong bì thành phẩm

   LOẠI GIẤY

   SỐ LƯỢNG
   /MẪU
   ĐƠN GIÁ
   In 1 màu In 2 màu In 3 màu

   In 4 màu

   Giấy OF 120

   1000 890 1,076 1,262 1,448
   2000 773 871 969 1,067
   3000 737 809 882 989
   5000 734 788 841 895

   Giấy OF 140

   1000 965 1,151 1,337 1,523
   2000 843 941 1,040 1,138
   3000 806 878 985 1,060
   5000 804 857 911 965

   Giấy OF 200

   1000 1,201 1,387 1,573 1,759
   2000 1,063 1,162 1,260 1,358
   3000 1,058 1,133 1,208 1,283
   5000 1,022 1,076 1,130 1,184

    Kích thước: 12x22cm,
    Bế gấp thành phẩm, băng dính nắp phong bì thành phẩm

    LOẠI GIẤY

    SỐ LƯỢNG
    /MẪU
    ĐƠN GIÁ/sản phẩm
    In 1 màu In 2 màu In 3 màu

    In 4 màu

    Giấy OF 120

    1000 655 854 1,053 1,253
    2000 546 652 757 862
    3000 514 592 670 747
    5000 488 544 600 633

    Giấy OF 140

    1000 708 908 1,107 1,307
    2000 597 702 807 913
    3000 563 641 719 796
    5000 536 592 626 680

    Giấy OF 200

    1000 762 961 1,161 1,360
    2000 647 752 858 963
    3000 612 690 768 845
    5000 585 619 673 726

    bảng giá in phong bì

    bảng giá in phong bì

    bảng giá in phong bì

    Liên hệ ngaybảng giá in phong bì

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    in phong bi cong ty
    Mrs. Dũng
    Skype: indep247
    Email: kd1@indep247.com
    Phone: 090 494 8 959

    in phong bi cong ty
    Mrs. Hạnh
    Skype: ddn.vina
    Email: info@ddn.vn
    Phone: 0902 168 959

    in phong bi cong ty
    Mrs. Phượng
    Skype: thietke.ddnprinting
    Email: thietke@indep247.com
    Phone: 093 222 3353

    in phong bi cong ty
    Mrs. Linh
    Skype: in5giay
    Email: thietke@ddn.vn
    Phone: 04 3200 2738